نانوفیلتراسیون (NF)

نانوفیلتراسیون یک فرایند فیلتراسون غشایی است. ذرات حل‌شده در محلول در سیستم نانو فیلتراسیون با دو مکانیسم جدا می شوند. مکانیسم اول جداسازی مولکول‌ها بر اساس بار آن‌ها در آب است که به جداسازی یونی نانو فیلتراسیون معرفی می شود. مکانیسم دوم غربال کردن بر اساس وزن مولکولی املاح بدون بار است.

این فرایند برای حذف ذرات با جرم مولکولی بالا و یون های دو ظرفیتی و بیشتر مانند فلزات سنگین از آب کاربرد دارد. این سیستم سختی آب به جز ذرات با جرم مولکولی پایین را حذف می کند و عملا  باکتری ها و ویروس ها و میکروارگانیسم های موجود در آب را از بین می برد. این سیستم در فشار کمتری نسبت به سیستم اسمزمعکوس کار می کند لذا هزینه کمتری نسبت به آن دارد. انتخاب بین نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس به خلوص آب تصفیه شده بستگی دارد و در شرایطی که به آب با خلوص بالا نیاز باشد بایستی از اسمزمعکوس استفاده گردد.

مزایای نانو فیلتراسیون

 • کاهش فلزات سنگین
 • کاهش نیترات و سولفات‌
 • سختی‌گیری آب سخت به هنگام استفاده از غشاهای ویژه سختی‌گیر
 • بدون نیاز به مواد شیمیایی
 • نگهداری و بهره برداری آسان
 • مصرف کمتر انرژی نسبت به اسمز معکوس

معایب نانو فیلتراسیون

 • مصرف انرژی بالاتر نسبت به  اولترافیلتراسیون
 • خلوص کمتر آب نسبت به فرایند اسمز معکوس
 • عدم حذف نمک‌ها و یون‌های یک ظرفیتی به طور کامل
 • گرانتر بودن غشاهای نانو فیلتراسیون نسبت به غشاهای اسمز معکوس
 • حساسیت غشاها نسبت به کلر آزاد