بازدارنده رسوب و خوردگی

همانطور که می دانیم، در حين انجام پدیده تبخیر تنها آب خالص به صورت بخار تبدیل می شود. بنابراين، املاح و ناخالصي های آب به مرور زمان بر روی سطوح سیستم های تبادل حرارتی از جمله دیگ بخار بصورت رسوب تجمع می یابند.

استفاده از آب با کیفیت نامناسب و عدم بهسازی آب از طریق مواد شیمیایی مناسب، مشکلات متعددی از جمله تشکیل رسوب  بر جداره دیگ بخار، خوردگی سطح دیگ بخار، کاهش انتقال حرارت، حمل قطرات مایع توسط بخار و کف کردن را ایجاد می نماید که موجب  کاهش کارایی سیستم، لزوم تعویض قطعات، توقف سیستم و افزایش هزینه های بهره برداری می گردد.

مهمترین دلایل تشکیل رسوب در دیگ بخار:

  • تغییر در کیفیت شیمیایی آب به هنگام ورود به دیگ بخار
  • کاهش حلالیت املاح موجود در آب به دلیل افزایش دما بدین معنی که املاح موجود در آب ورودی به دیگ بخار که در مجاورت جداره های گرم دیگ قرار می گیرد پس از مدتی بصورت فوق اشباع در می آید زیرا با بالا رفتن دما در این ناحیه حلالیت کاهش می یابد ولی در نواحی دور از جداره ها این پدیده روی نمی دهد.

 

 

تشکیل رسوب بر روی سطوح لوله های دیگ بخار

 

بازدارنده های رسوب در دیگ بخار:

جهت کنترل رسوب در دیگ های بخار  به طور کلی دو روش تصفیه آب قبل از ورود به دیگ بخار و استفاده از مواد شیمیایی بر پایه ترکیبی از پلیمرها جهت کنترل رسوب گزاری، بکار برده می شود.  پلیمرهای استفاده شده در کنترل رسوب به گونه ای عمل می کنند که به سطوح کریستالها چسبیده و موجب تغییر در خواص سطحی آنها می گردد به طوریکه کریستالها خاصیت دفع یون  یا ذرات معلق را پیدا می کند به نحوی که فاقد هسته های اولیه جهت ایجاد رسوب گزاری می گردد. از طرفی خاصیت معلق نگه داری و پراکندگی پلیمرها موجب جلوگیری از رشد کریستالی می گردد.

خوردگی

جهت درک بهتر فرایند خوردگی در دیگ بخار، قبل از هرچیز تعریف کوتاهی از خوردگی شرح داده می شود.  خوردگی یک واکنش سه مرحله ای الکترو شیمیایی است که در آن اکسیژن آزاد در آب از سطح فلز در یک نقطه می گذرد (که آن را کاتد می نامند) و با آب و الکترون هایی که توسط اکسیداسیون فلز در قسمت آندی واکنش، در نقطه دیگری از سطح فلز آزاد شده اند واکنش می دهد. ترکیب الکترونهای آزاد و اکسیژن آب، یونهای هیدروکسید را تشکیل می دهد. سپس یونهای هیدروکسید با یونهای فلزی که در آند به عنوان قسمتی از واکنش اکسیداسیون آزاد شده، ترکیب می شوند و هیدروکسید فلزی نامحلول را می سازند. که نتیجه این فعالیت از دست رفتن فلز و گاهی تشکیل رسوب می باشد.

 

کنترل خوردگی در سیستم های تولید بخار و دستگاه های وابسته به انها در حین عملیات از هر نظر ضروری و لازم می باشد. زیرا در غیر اینصورت مشکلاتی نظیر  شکستگی لوله های بخار، تعمیرات و تعویض و خارج شدن واحد از مدار ا بدنبال دارد. کنترل خوردگی در سیستم های تولید بخار از طریق کنترل خوردگی اکسیژن توسط اکسیزن زدا ( در بخش اکسیزن زدا مفصل به آن پرداحته شده است) و خنثی کننده امکان پذیر است.

خنثی کننده:

گروهی از مواد شیمیایی نظیر آمین ها می باشند  که جهت کنترل خوردگی تجهیزات بعد از بویلر که معمولا pH پایینی دارند مصرف می شود. این مواد با خنثی کردن اسید کربنیک موجب افزایش pH خواهند گردید. مورفولین و سیکلو هگزیل آمین از خنثی کننده های شناخته شده از گروه آمین می شود. آمین ها از نظر مقدار مصرف و نسبت توزیع انها در فاز مایع و بخار دارای مقدار متفاوت می باشند.

 

 شرکت پارسیان فراب جهت کنترل  خوردگی و رسوب  ایجاد شده در دیگ بخار،  محصولات خود را با مشخصات زیر معرفی می کند. جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

 

کد محصول شرح محصول
1 hypotreat 200 بازدارنده رسوب، خوردگی و اکسیژن زدایی
2 hypotreat 210 بازدارنده رسوب، خوردگی و اکسیژن زدایی
3 hypotreat 220 بازدارنده رسوب، خوردگی و اکسیژن زدایی
4 hypotreat 230 بازدارنده رسوب، خوردگی و اکسیژن زدایی
5 hypotreat 240 بازدارنده رسوب و خوردگی
6 hypotreat 250 بازدارنده رسوب و خوردگی
7 hypotreat 560 آمین خنثی کننده