اکسیژن زدا

یکی از مهمترین عوامل اصلی خوردگی در دیگ بخار، حضور اکسیژن محلول در آب تغذیه می باشد. مهم ترین، آسیبی که اکسیژن محلول در مجموعه دیگ بخار و آب مقطر بوجود می آورد خوردگی حفره ای (pitting)است.

بنابراین لازم است مقدار اکسیژن محلول در سیستم های بخار صرف نظر از نوع و فشار عملیاتی در حداقل مقدار نگهداری گردد. در دیگ های بخار بخش اعظمی از اکسیژن بصورت مکانیکی توسط دی اریتور خارج می گردد. اما جهت دست یابی به شرایط عملیاتی بهینه و رسیدن به مقدار پایین تر از0.005 قسمت در میلیون اکسیژن از موادی شیمیایی تحت عنوان اکسیژن زدا استفاده می شود. معمول ترین اکسیژن زداها شامل سولفیت سدیم، هیدرازین و دها (DEHA) می شوند.
1- اکسیژن زدا بر پایه سولفیت سدیم
سولیفت سدیم بعنوان ماده شیمیایی حذف کننده اکسیژن محلول در بهسازی آب تغذیه دیگ بخار سابقه ای طولانی را دارد. این ماده در pH بالا و حرارت به آسانی با اکسیژن محلول ترکیب و تولید سولفات سدیم می کند. بهترین محل تزریق سولفیت، خروجی دی اریتور و ورودی آب به دیگ بخار می باشد. سرعت ترکیب سولفیت سدیم با اکسیزن محلول به غلظت سدیم سولفیت، اکسیژن محلول، pH و درجه حرارت آب تغذیه بستگی دارد.
Na2SO3+O2+HEAT—–2Na2SO4
همچنین باید توجه داشت که سولفیت سدیم هیچگونه خاصیت غیرفعال کردن سطح فلز را از خود نشان نمی دهد و در آب دیگ بخار باقیمانده و موجب افزایش مقدار جامدات محلول در آب TDS می شوند. از نظر زیست محیطی این ماده از سمیت بالایی برخودار نیست و بدیل غیر فرار بودن آن در فاز بخار یا کندانس وجود ندارد از اینرو بیشتر در صنایع غذایی و نساجی استفاده می شود.
2- اکسیژن زدا بر پایه هیدرازین
هیدرازین طبق واکنش زیر با اکسیژن، موجب حذف اکسیژن و تولید گاز ازت خنثی می شود.

مصرف ماده شیمیایی هیدرازین که با مواد آلی کاتالیز شده است، برای مصرف در دیگ های بخار با فشار پایین، متوسط و بالا کاربرد دارد. این ماده به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی خاص خود برای کاربرد در دیگ های بخار فشار بالا و فشار پایین بسیار مناسب است. از جمله خواص بسیار خوب آن می توان به فراریت نسبتاً خوب، سرعت واکنش خوب با اکسیژن، رویین کنندگی سطح و تجزیه به محصولات غیر مضر اشاره کرد که پارامترهای مهمی در انتخاب یک ماده اکسیژن زداست. با وجود این خواص استثنایی اثرات مضری بر سلامتی انسان و محیط زیست را به دنبال دارد که در صنعت به تدریج سعی در جایگزینی این ماده با سایر مواد اکسیژن زدا شده است.
3- اکسیژن زدا بر پایه دها DEHA
دی اتیل هیدروکسیل آمین مایعی بی رنگ بوده و پایداری حرارتی بسیار خوبی دارد. اکسیژن زدایی این ترکیب به دما و pHبستگی داشته و در pHحدود 9/5-10حداکثر اکسیژن زدایی مشاهده می شود. به منظور حذف یک میلی گرم اکسیژن محلول حدود 1/1-2/8میلی گرم از این ماده مورد نیاز است
واکنش کلی دها با اکسیژن بصورت زیر است:
واکنش کلی دها با اکسیژن بصورت زیر است:

دها سمیت بسیار پایینی دارد و فراریت خوبی دارد و یک آمین خنثی با توانایی مقطر شدن در دیگ بخار می باشد. همچنین با تشکیل یک لایه محافظ روی سطح فولاد کربن، خوردگی را به حداقل ممکن می رساند.

دها در اثر حرارت به دو آمین خنثی تبدیل می شود که در بالابردن pHدیگ بخار کمک می کند. به دلیل سمیت بسیار پایین حمل و نگهداری آن آسان و مطمئن است. در بیشتر موارد DEHAبه عنوان جانشین مناسب برای هیدرازین در فشارهای متوسط به بالای بویلر استفاده می شود. در زمان راه اندازی مقدار DEHAمصرفی بیشتری برای ایجاد لایه passive بعد از بویلر و لاین برگشتی سیستم مورد نیاز است.
شرکت پارسیان فراب محصولات اکسیژن زدای خود را با کدهای زیر هت حذف اکسیزن محلول در اب بویلر، معرفی می کند. جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

7 hypotreat 280 اکسیزن زدا
8 hypotreat 290 اکسیژن زدا