انواع منعقد کننده

عمل زلال سازی آب قدیمی ترین تکنیک شناخته شده جهت خالص سازی آب می باشد. این عمل فرآیندی است که بر روی آبهای سطحی جهت جدا ساختن مواد جامد معلق درشت، کوچک و خیلی کوچک که بصورت کدورت و رنگ ظاهر می شود و سایر مواد کلوئیدی انجام می شود.

عمل جداسازی مواد معلق  بوسیله ته نشینی و بدون استفاده از مواد شیمیایی منعقد کننده مستلزم زمان طولانی است. بنابراین  انعقاد مستلزم  اضافه کردن و مخلوط ساختن سریع یک ماده شیمیایی منعقد کننده با آب می باشد. واکنش شیمیایی حاصله بارهای الکتریکی کلوئیدی را خنثی ساخته و از طریق انعقاد تولید لخته می نماید که بصورت ذرات بسیار ریز می باشند که اماده برای مرحله بعدی جداسازی می باشند. لخته سازی معمولا بدنبال انعقاد انجام می گیرد. در این عمل لخته ها از طریق آرام بهم زدن به یکدیگر نزدیک شده و تشکیل ذرات بزرگتری را می دهند که سریعتر ته نشین می گردند. عمل بهم زدن بایستی بدقت کنترل شود تا مانع از هم پاشیده شدن کلوخه های شکننده شود. سپس آبی که مرحله لخته سازی را طی کرده است به مرحله ته نشینی که آخرین مرحله است میرسد.  همینکه لخته ها بهم چسبیده، ته نشین می شوند و از آن پس می تواند از رسوبات جدا شود.  از مواد منعقد کننده می توان سولفات آلومینیوم، کلروفریک اشاره کرد.

جهت افزایش کارایی مواد منعقد کننده در صنعت از کمک منعقد کننده های پلیمری بنام پلی الکترولیت ها استفاده می کنند.  این مواد با تشکیل بریج مناسب در آب نسبت به قرار دادن چندین ماده معلق کلوئیدی در یک بند ،موفق به چسبیدن آنها و در نتیجه نشستن انها خواهند شد. صنایعی که نیاز به آب زلال با کیفیت بالا دارند ازین مواد شیمیایی جهت رسیدن به کیفیت مطلوب  استفاده می کنند

پلی الکترولیت ها بصورت کاتیونی، انیونی و نان انیونی به بازار عرضه می گردند. میزان مصرف انها بر اساس جار تست تعیین میگردد.

شرکت پارسیان فراب نیز در این راستا توانایی تامین مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده مطابق با نیاز کارفرما را دارد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر  میتوانید با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.